Merangkai bunga untuk persiapan perkawinan Hejaz dan Venus, Iqbal dan Hesti.

Comments are closed.