Wahyu-wahyu Tuhan yang Diturunkan di Lapas Wanita Tangerang

Wahyu Tuhan, 9 Desember 2010

Wahyu Tuhan Yang Maha Adil

Keadilan yang setimpal terpulang kepada-Ku. Aku Maha Adil dan Maha Penyayang. Kembalilah ke monotheisme Ketuhanan Yang Maha Esa dan tak memberi peluang kepada kemusyrikan, dan Aku mengembalikan kesejahteraan dan ketenteraman negerimu.

Tangerang, 9 Desember 2010

Comments are closed.